Огляд HPE Project Portfolio Management Center: ефективність управління проектами корпоративного класу

Огляд HPE Project Portfolio Management Center: ефективність управління проектами корпоративного класу

Для ефективного управління портфелем або програмою проектів недостатньо лише календарного планування.

Необхідна система автоматизації життєвого циклу, яка дозволить визначити і зафіксувати та повторно використовувати основні процеси та метрики:

 • Життєвий цикл проектів різних типів, включаючи основні шаблони документів
 • Ключові параметри «здоров'я» проекту з можливістю автоматичного розрахунку
 • Життєві цикли управління проблемами (окремий ЖЦ для кожного типу), що виникають в проекті, з можливістю автоматичної ескалації по вертикалі управління
 • Життєвий цикл управління змінами у рамках проекту з можливістю автоматичної ескалації по вертикалі управління
 • Загальна  звітність щодо стану проекту в режимі реального часу, що доступна для користувачів з урахуванням ролей і політик безпеки (рольовий доступ)

Всі перераховані вище завдання вирішуються на рівні спеціалізованих інформаційних систем класу Project Portfolio Management. Система портфельного управління HPE Project Portfolio Management Center (HPE PPM) представляє собою високотехнологічне рішення корпоративного рівня, що забезпечує уніфікацію, цілісність і інтеграцію процесів розробки, впровадження, тиражування та супроводу інформаційних систем.

Функціональне призначення системи HPE Project Portfolio Management Center

Програмне забезпечення HPE PPM – платформа автоматизації ключових процесів управління портфелями проектів, програмами та окремими проектами у великих організаціях в умовах жорстких часових, ресурсних та фінансових обмежень.

Система портфельного управління призначена для:

 • Автоматизації процесу управління портфелем організації: збір проектних ініціатив, їх ранжування, прив'язка до бізнес-цілей організації, узгодження бізнес-кейсів, «вирівнювання» портфеля по доступному бюджету і ресурсів з урахуванням поточної проектної та операційної діяльності
 • Автоматизації процесу управління проектною діяльністю організації: формування портфелів, програм, проектів; управління ресурсами проектів; контроль ключових показників ефективності в процесі реалізації проектів/програм; формування і доставка управлінської звітності по проектній діяльності організації в режимі реального часу
 • Автоматизація процесу управління ресурсами: створення і ведення пулів ресурсів; ведення довідників кваліфікації ресурсів; індивідуальні календарі ресурсів; підтримка процесу виділення ресурсів на проекти; підсистема обліку робочого часу (як проектної, так і операційної діяльності).

Система HPE PPM є модульною і підтримує впровадження процесів портфельного управління в організації як «зверху-вниз», так і «знизу-вгору». Також підтримується реалізація окремих функцій – управління програмами/проектами; управління ресурсами; управління проектними пропозиціями та ін. – з подальшим розширенням функціоналу та охопленням суміжних функцій і процесів.

Головною особливістю рішення HPE PPM є можливість гнучкого налаштування об'єктів системи для їх повної відповідності  поставленим задачам. Кожен об'єкт HPE PPM володіє власними атрибутами, робочим процесом, а також життєвим циклом. Завдяки цим можливостям досягається чітка організація процесу роботи і взаємодії всіх учасників, а також впровадження та контроль будь-яких параметрів продуктивності/ефективності даного процесу.

Завдяки своїм основним властивостям і можливостям програмне забезпечення HPE PPM дозволяє вирішити такі завдання:

 • наочно аналізувати та пріоритезувати стратегічні і оперативні вимоги та запити, формувати на їх основі проекти і завдання з виділенням ресурсів, розрахунком витрат часу і визначенням ступеня їх впливу на реалізацію стратегії організації
 • забезпечувати керівникам єдину точку входу і систему координат для прийняття рішень щодо проектів і потреб, дозволяючи аналізувати і ранжувати їх з точки зору впливу на стратегічну діяльність організації
 • забезпечити планування «зверху-вниз» і збір даних для детального опрацювання планів і контролю прогресу за всіма необхідним показниками «знизу-вгору»
 • ефективно розподіляти навантаження на співробітників організації, що в свою чергу дозволяє приділяти максимальну увагу найбільш пріоритетним завданням,  чітко розуміти поточне завантаження ресурсів і планувати майбутні потреби;
 • наочно контролювати в режимі реального часу стан проектів, включаючи важливі «допоміжні» процеси, такі як:
  • управління змінами;
  • управління рамками проекту;
  • управління ризиками;
  • управління дорученнями, тощо.

Короткий технічний огляд HPE PPM

Технічно рішення HPE PPM є програмним "BPM-двигуном", що забезпечує гнучкість налаштувань робочих процесів з управління проектних ініціатив, програм, портфелів, а також механізми управління контентом та погодженнями.

Концептуально рішення HPE PPM автоматизує проектну методологію і дозволяє вбудувати контрольні точки в життєвий цикл проектів та програм на стратегічному рівні управління.

Архітектура рішення HPE PPM містить готові механізми інтеграції з системою документообігу, яка дозволяє використовувати зовнішні процеси документообігу з проектною діяльністю і автоматично контролювати статуси документів, що приймають участь в життєвому циклі проекту.

Додаткові інтеграційні можливості, якими володіє рішення HPE PPM - це інтеграція з рішенням класу ITSM (HPE Service Manager) і рішенням класу ALM (HPE Quality Center).

Інтеграція також можлива з системами бухгалтерського обліку та обліку людських ресурсів (SAP), зі спеціалізованими системами управління жизненным циклом ПО (SAP Solution Manager) і іншими бізнес- та ІТ-системами за допомогою стандартних механізмів web-сервісів.

З точки зору звітності HPE PPM володіє вбудованими можливостями по візуалізації ключових параметрів контролю для всіх ролей, які беруть участь в проектній діяльності:

 • Топ-менеджмент  компанії
 • Керівництво бізнес-блоків
 • Керівництво проектного офісу
 • Керівники проектів
 • Виконавці

Технічні характеристики HPE PPM

Рішення HPE PPM побудовано на триланковій архітектурі і має розвинений web-клієнт в якості інтерфейсу користувача. Можливі інтеграції з будь-якими зовнішніми системами, що підтримують технологію web-сервісів, є підтверджена практика інтеграції з SAP, Microsoft Project Server. Рішення HPE PPM добре зарекомендувало себе в найбільших територіально розподілених організаціях з чисельністю співробітників до декількох сотень тисяч чоловік. Існують розгортання, в яких число щоденних одночасних підключень перевищує 5000 осіб.

Ліцензування системи HPE PPM  останнім часом було істотно спрощено і на сьогоднішній день можна сказати, що з точки зору вартості володіння вона перейшла в клас бюджетних систем, при цьому маючи найповніший та дуже розвинений функціонал.

Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію або маєте запитання щодо будь-яких інших продуктів від HPE, надсилайте ваші запити на software@erc.ua

Система Orphus
comments powered by Disqus
 
Top